Az évszázad magyar pereként emlegetik Vén Istvánnak a MOL Nyrt.-vel szemben kezdeményezett igazságkeresését. A per szeptemberben kezdődik. A kérdés, kinek a tulajdona a Gádoros határában lévő NSZ. 3-as termálkút?
 

Kinek a tulajdona a Gádoros határában lévő NSZ. 3-as termálkút? Ez a nagy kérdés. A tét nem kicsi, hiszen Vén István 20 milliárd forint vagyoni kártérítést is követel a MOL-tól.

A feltaláló akkor bukkant fel Békés megyében, Gádoros és Nagyszénás térségében, amikor a rendszerváltás után a geotermikus kutak hasznosítása egyre nagyobb nyilvánosságot kapott.

— Azért élek, hogy a Gádoros alatt lévő energiabombát, vagyis a föld gyomrában lévő geotermikus energiát kiaknázzam villamosenergia termelésre. Ezért vettem meg a gádorosi önkormányzattól az NSZ. 3-as kút feletti területet erőműépítési kötelezettséggel — nyilatkozta lapunknak a börtönévei után is elszánt feltaláló, akit csalásért ítéltek el, mert a kilencvenes években 5 milliárd forint névértékű kárpótlási  jeggyel akarta megcsinálni az évszázad üzletét, a villamoserőművet. Most ő perel. Elégtételt akar.

A rendszerváltás után az államtól Gádoros tulajdonába került a termálkút és a szóban forgó terület. A gádorosiaknak viszont nem volt tőkéjük a hasznosításhoz. 1993 októberében adásvételi előszerződés keretében adták el Vén Istvánnak.

— Csalásért ítéltek el, mondván, nincs vagyonom, semmire nincs fedezetem. Érthetetlen módon se a rendőrség, se a bíróság nem volt kíváncsi arra, hogy az általam megvett és kifizetett, milliárdos értékű vagyontárgyak a börtönéveim alatt a nevemre kerültek, azaz nem követtem el a kárpótlási jegyekkel törvénytelenséget. Valakiknek az volt az érdekük, hogy csalónak tüntessenek fel, így a külföldi befektető, aki 30 millió dollárral szállt volna be ebbe a geotermikusenergia-hasznosítási üzletbe, elállt a tervétől — sorolta az elmúlt 15 év történéseit a feltaláló, aki ennyi idő óta kínlódik az erőműépítés szándékával. Pedig állítása szerint több energia van Gádoros térségében, mint Kuvait összes olaja.

Vén István most abban bízik, fordult a  kocka, hiszen bírósági per lesz szeptemberben a 15 éve tartó huzavona után. Ám a Mol ezt másként látja. Vén István 2000-ben már kezdeményezte a tulajdonjog megállapítását, de a bíróság 2003-ban elutasította kérelmét másodfokon is jogerős ítéletében. A cég szerint azóta semmilyen új körülmény nem merült fel, mely alapot teremtene az újabb tárgyalásoknak.

— Nem adom fel, mert a földem alatt, az NSZ. 3-as kút az ország egyetlen olyan ismert helye, ahová a feltörő, több mint 180 fokos termálvíz miatt megérné erőművet telepíteni — mondta Vén István. —Meggyőződésem, hogy újabb kutak fúrásával 25 év alatt annyi geotermikus energiát lehet kinyerni a térségből, ami 20 millliárd tonna kőolajjal egyenértékű.

Somlyai Dóra, a MOL magyarországi kommunikációs igazgatójától megtudtuk, a bíróság még nem döntött, hogy elfogadja-e a perfelújítási kérelmet, csupán a tárgyalást tűzte ki. Folyamatban lévő ügyről további információt nem adott a cég.

Megkereste Gádoros önkormányzatát is Vén István, hogy szálljon be a perbe. Dr. Prozlik László polgármester elárulta, meglepődött az ajánlaton. Testületük elutasította Vén Istvánnak az ezzel kapcsolatos beadványát.

 

 Vén István a magyar energiáról

 

A történet eleje:

A legnagyobb nemzeti kincs

A szolnoki székhelyű Kőolajkutató Vállalat hazánk legnagyobb mobilizálható, több ezer köbkilométeres, ún. nagyentalpiájú geotermikus tározó rendszerére talált rá 1981-ben az Orosháza melletti Gádoroson. Az állami vállalat szakemberei ekkor még nem tudhatták – hiszen csak földgázmezőket kerestek - hogy az NSZ.3-as keresztnevet kapott kút, az ország egyetlen olyan ismert helye, ahová a feltörő több mint 180 fokos termálvize miatt, előbb-utóbb megérné egy 5000 KW-os erőmű telepítése is. A Kórógy és a Mágocs-erek határolta terület középpontjában meglelt „forrást” még ugyanebben az évben az állami vállalat mérnökei ledugattyúztatták, elzárták. 1985 decemberében a 13 kilométerre arrébb fekvő Fábiánsebestyén külterületén a cég fúrómesterei ismét rábukkantak erre a tározóra, ám a tengervíz itt már – a gádorosival ellentétben - 300-400 atmoszférás túlnyomással tört fel 180-200 Celsius fokon. A ritka geotermikus adottságokkal rendelkező kutat ekkor már nemzetközi figyelem kísérte.

Becslések szerint a tározó hasznosítható energiakészlete meghaladja Kuvait Állam teljes olajkészletét. Egy valóságos „geológiai atomkazánnal” állunk szemben, amelyben az évmilliókkal ezelőtt bezáródott tengeriszapot a Föld belsejében mindenütt jelenlévő radioaktív anyagok bomlásánál felszabaduló energia hevítette fel. A 25 év alatt kitermelhető 20 milliárd tonna kőolaj-egyenértékű energiakincs nemcsak a Kárpát-medence, hanem egész Közép-Európa energiaellátásában jelentős szerepet foglalna el. Nagy előnyünk Izlanddal szemben, amely ma geotermikus nagyhatalom, hogy ott a különböző helyeken felbukkanó kitöréseket kell befogni hasznosításra, míg hazánkban minden egyes fúrt kúton szabályozhatóan tör fel az elementáris energia. Mivel a víz oldott földgázt is tartalmaz, azt akár le is választhatjuk. A nedves tározórendszer oldott földgázkészletét néhány százmillió tonnára becsülhetjük, ami több mint a ma sokat emlegetett makói gázmező vélelmezett készlete. Az NSZ.3-as 0106/7 hrsz. termálkutat 1991-ben felújították, és próbatermelést végeztek rajta. Hőteljesítménye 20-30 MW-ra kalkulálható, amelyre a fent említett jellemzők miatt 5000 KW-os villamos erőmű telepíthető.

A HÁLÓZAT gátolja a geotermikus energia kitermelését?

Vén István 2004-es vádindítványában ügyészek, főügyész, bírók, rendőrök ellen tett feljelentést: „Már 1957-1990 között kiépítették az ország energiafüggőségének rendszerét, amelyet utódaik most is devizaszivattyúként működtetnek. A kikényszerített energiaimport ma kb. 10 millió tonna kőolaj-egyenérték/év= 700 milliárd forint/év. (…)

1981-86 óta ismert, hogy Békés, Csongrád megyék térsége alatt egy világgazdasági jelentőségű geotermikus tározórendszer van (kb. 10 milliárd tonna kőolajegyenérték), amelyhez az egyetlen műszaki kapcsolat az NSZ.3 mélyfúrás. A mező kitermelésével több ezer MW villamos- és hőenergia-termelő kapacitást építhetnénk ki, az olcsó áram korlátlan exportjának lehetőségével. Az utánpótlás miatt gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrásra alapított termelés pedig csökkenthetné/kiválthatná az ország végleges eladósodásához vezető olaj és földgáz importot.

„Rendszerváló kormányok” tisztségviselőjének megtévesztésével a HÁLÓZAT ezért akadályozta folyamatosan az NSZ.3-as mélyfúrásra telepíthető villamoserőmű létrejöttét. (…) A vádlottak célja nem csak a geotermikus energia hasznosításának megakadályozása és a kárpótlási jegyek árfolyamának letörése, hanem a termálkút tulajdoni helyzetének erőszakos megváltoztatása volt. (…) Az ügyészség tíz éve szabotálja az általam alapított Első Magyar Geotermikus Villamoserőmű Kft. 5000 ügyfelének és a kárpótoltak szélesebb körének büntetőjogi védelmét.”

 

Egy fórum hozzászólás, 2009-ből:

Azonban az unalomig ismételt kijelentések csak leplezik a kártékony magatartást(hamis tanúzás, közokirat-hamisítás, csalás), amivel a MOL Rt. 1994 tavasza óta akadályozza az NSZ.3-as mélyfúrásra tervezett első magyar geotermikus villamos-erőmű megvalósítását.A valódi kérdések:
1./ A MOL RT. alkalmazottai 1994-ben miért szolgáltattak valótlan tartalmú okiratot egy büntető-ügyben, azt állítva, hogy az Önkormányzattól általam még 1993-ban megvásárolt, u.n. nagy-entalpiájú termál-kút a MOL Rt. tulajdonát képezi.
2./ A hamis tanúzásra alapozottan engem kilenc évre ítéltek Nyíregyházán, hiszen az Első Magyar Geotermikus Villamos-erőmű Kft. ügyfeleivel kötött szerződések fedezete a több milliárd forint "bekerülési értékű" mélyfúrás volt. A dokumentumok szerint a MOL Rt. vezetése már 1997-ben tudatában volt annak, hogy az NSZ.3-as mélyfúrás 1991-ben nem került az apport-listájára. Ezt a "mentő-körülményt" miért nem jelentették azonnal az eljáró hatóságoknak.
3./ Mindezek után a termál-kút bánya-szolgalmi jogának törvénytelen megszerzése érdekében hogyan merték azt hazudni, hogy a Gádoros 0106/7 hrsz.-ú, a földhivatalban nevemre bejegyzett ingatlan "f" alrészletét képező termál-kút a Magyar Állam tulajdona.
4./ 10 éven át miért hazudták azt, hogy a nevezett "vízi-létesítményen" Önöknek "kezelői joga" van. Azonban a 2004-02-10-én kelt, UK01000-K-3662004 sz. levelükben ezt is letagadták. De az ezen hivatkozásra bejegyzett bánya-szolgalmukat azóta sem töröltették.
"Irtóztató hazugság mindenütt!"
Egy cég,amely bűnt bűnre halmoz és gátlástalanul hazudozik, alkalmatlan arra, hogy az ország legnagyobb mobilizálható vagyonát képező, u.n. "nagy-entalpiájú" geotermikus tározóknak akár csak a közelébe is engedjék. Előbb be kell vallani a bűnt (tévedést?!), az okozott kárt mielőbb jóvá tenni és aztán (esetleg?) jöhet a bocsánat. A műre kész termál-kút adatai közismertek: kb. 350atmoszféra felszíni túlnyomás és kb.250C fok telep-hőmérséklet, kb. 2000köbméter/nap nedves-gőz és 15000köbméter földgáz hozam. Az erőmű hőkapacitása 20-30MW, amelyre az általam kidolgozott módszer szerint egy 5MW villamos-erőmű, 50t/nap sólepárló, egy 100 főt foglalkoztató kertészet, halastó és desztvíz-üzem telepíthető. Önök ezt immár 15 éve minden lehetséges bűncselekmény árán szabotálják.
Ha Önnek a cégétől függetlenül van tisztessége, akkor itt válaszol.
Elérhetőségem:
Vén István feltaláló, elítélt
Corvin-közi szabadságharcos
mobil: 06-30-756-31-40
email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

sound by Jbgmusic