Hűséges égi kísérőnkkel kapcsolatban több kutató szellemű embernek tűntek már fel furcsaságok, amik nem összeegyeztethetőek a hivatalos tudomány állásfoglalásaival. A titokzatosságok sora mindjárt ott kezdődik, hogy még a tudósoknak sem sikerült bizonyítható elmélettel előállniuk a Hold származására vonatkozóan. A fizika ma ismert törvényeit figyelembe véve a Hold egyszerűen nem lehetne ott, ahol van! A NASA arra sem adott a mai napig választ, hogy az annyira sikeres Apollo programot miért hagyták abba olyan hirtelen 1972-ben, és miért nem mentek vissza a Holdra azóta sem. Hogy-hogy nem készítettek jó minőségű, nagy felbontású, színes képeket a legközelebbi égitestről, miközben manapság már bolygókat akarnak látni több ezer fényév távolságban lévő csillagok körül!? Hogy lehet az, hogy a köztudottan a technika élvonalát képviselő űrkutatás olyan gyatra minőségű felvételeket tudott csak produkálni, melyeket a legutolsó szemét fényképezőgépek is felülmúlnak (A Kodak már 1935-ben kereskedelmi forgalomba hozta első színes filmjét!)? Miért nem adnak magyarázatot az olyan anomáliákra, mint: az árnyékok sokszor nem párhuzamosak a képeken! Az amerikai zászlónak nincs árnyéka! Primitív módon elhomályosított, retusált részletek a fotókon! Mi történ az alatt az öt óra alatt, amíg az első utazást közvetítő élő adást megszakították? Mit titkolnak előlünk immár több évtizede?

15 furcsa tény a Holdról

1. A Hold kora

A Hold jóval idősebb, mint amit korább feltételeztek róla. Úgy néz ki, hogy idősebb, mint maga a Föld és a Nap! A Föld korát 4,6 milliárd évre becsülik , viszont a holdkőzet életkorát legalább 5,3 milliárd esztendőre! A holdpor meg legalább egy milliárd évvel idősebb a holdkőzetnél is!

2. A Holdkőzet eredete

A holdpor markánsan különbözik a holdi kőzet kémiai összetételétől! Ellentétben tehát a korábbi elmélettel, mi szerint a holdpor a kőzet felaprózódásából keletkezett, melynek kialakulását az extrém körülmények is elősegítették, tény az, hogy a holdi kőzetnek teljesen máshonnan kellett jönnie!

3. A Holdfelszínen található nehezebb kémiai elemek

A normális bolygói kémiai összetétel mindenütt azt mutatja, hogy a nehéz elemek az adott bolygó belsejében, a könnyebbeket pedig a felszínen lehet találni – ez viszont nincs így a Holdnál! A holdkőzetet tanulmányozó tudósok szerint:

„A Holdfelszínen található magas olvadáspontú elemek, mint pl. a titánium, nagy bősége miatt, számos geológus azon az állásponton van, hogy a magas olvadáspontú vegyületek valamilyen ismeretlen módon kerültek a Holdra.”

Sokan még mindig emlékeznek arra, amikor a tévében mutatták az űrhajósokat, amint hiába próbáltak átfúrni a Hold kérgén. A speciálisan megtervezett fúrással csak néhány centire akartak behatolni. A Hold kemény felszínének rejtélyét tovább súlyosbítja, hogy úgy tűnik, feldolgozott fémeket fedeztek fel.
A szakértők meg voltak lepve, hogy találtak kőzeteket sárgarézzel, csillámpalával és amfibollal, mellette közel tiszta titánt. Urán 236-ot és neptunium 237-et - elemek, melyeket korábban nem találtak a természetben - fedeztek fel a holdkőzetekben, az Argone Nemzeti Laboratórium szerint.

4. A vízpára jelenléte:

1971. március 7-én, a Holdfelszínre telepített mérőműszerek vízpárafelhőt észleltek a Holdon. A párafelhő 14 órán keresztül maradt meg a felszínen és mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet borított be.

5. Magnetikus kőzetek

A Holdkőzet mágneses tulajdonságú, mely teljesen szokatlan jelenség, mivel magán a Holdon nincs mágneses mező! (És a Földdel való véletlen ütközéssel sem alakulhatott ki ez a helyzet, mivel akkor a Hold darabokra szakadt volna.)

6. Nincsenek vulkánok

Sok kráter nem külső hatásra jött létre, mégis sincs arra mutató jel, hogy a Holdon valaha vulkáni aktivitás lett volna.

7. A holdi masconok

(mascon: A Hold tengereinek területén megfigyelhető tömegkoncentrációk, amelyek pozitív gravitációs anomáliákat okoznak.) A Hold központi „mare” területei alatt 35-65 kilométerre elhelyezkedő nagy, sűrű, kör alakú tömegek… „olyan széles, korong alakú tárgyak, melyek esetleg valamilyen mesterséges szerkezetek is lehetnek. Ugyanakkor ezek a kör alakú lemezek nem valószínű, hogy véletlenül kerültek minden „mare” terület közepére, mint valami céltábla, pusztán baleset vagy más természeti jelenség miatt.”

8. Szeizmikus aktivitás

Holdrengések százait jegyzik fel minden évben, melyeket nem lehet megmagyarázni a meteorok becsapódásával. 1958 novemberében Nyikoláj Kozirjev szovjet csillagász a Krimi Csillagászati Obszervatóriumban egy holdi gázkitörést fényképezett le közel az Alphonsus kráterhez. Ő egy vörösen izzó fényt is észlelt, mely jelenség kb. egy óráig tartott. 1963-ban a Lowell Obszervatórium csillagászai szintén láttak vörösen izzó fényeket az Arisztarkhosz régiót övező hegygerincek csúcsain. A megfigyelések pedig azt is mutatták, hogy ezek a jelenségek periodikusan és nagy pontossággal ismétlődtek, ahogy a Hold a keringése során a Föld közelébe került. Valószínűleg ezek sem természeti jelenségek.

9. Üreges Hold

A Hold átlagos sűrűsége 3,34 g/cm3, mialatt a Földé 5, 5. Mit jelent ez? 1962-ben Dr. Gordon MacDonald NASA-tudós ezzel kapcsolatban megállapította: ”Ha a holdi paraméterek kisebb értéket mutatnak (a vártnál), akkor ez a tény megköveteli, hogy a Hold belsejét inkább üregesnek, mint homogén szférának tekintsük.”

A Nobel-díjas kémikus Dr. Harold Urey felvetette, hogy a Hold alacsony sűrűsége a kiterjedt belső területeinek szerkezete miatt van, melyek „egyszerűen üregek”.

A MIT (Massachusetts Institute of Technology) professzor Dr. Sean C. Solomon azt írta: „A Lunar Orbiterrel végzett kísérletek jelentős mértékben tökéletesítették a tudásunkat a Hold gravitációs mezejével kapcsolatban… melyekből azt a megdöbbentő következtetést kell levonnunk, hogy a Hold valószínűleg üreges!"

10. Visszhangzik a Hold

1969. november 20-án az Apolló-12 legénysége az emelkedési fázisban ledobta a holdmodult, mely visszazuhant a Holdra. A lezuhanás hatására (ez kb. 65 km-re történt az Apolló-12 leszállási helyétől) létrejött egy mesterséges holdrengés, mely meglepő tulajdonságot mutatott : a Hold több, mint egy óráig visszhangzott, mint egy harang! Ez a jelenség ismétlődött meg az Apolló-13mal is, (szándékosan előidézve, hogy a harmadik leváló egysége hatással legyen a Holdra.), mely még több meglepő eredményt hozott : a szeizmikus műszerek rögzítették, hogy a becsapódás visszhangja 3 óra 20 percig hallatszott mintegy 40 km mélységig. ami arra enged következtetni, hogy a Hold szokatlanul könnyű, üreges, azaz egyáltalán nincs magja!

11. Szokatlan fémek

A Hold ( vékony ) kérge sokkal keményebb, mint azt korábban feltételezték. Az űrhajósok ugyanis itt, a „Mare” térségben, rendkívüli nehézségekbe ütköztek, amikor a kéregbe lyukat akartak fúrni. A „Mare” területek főleg ilmenitből állnak (magas titántartalmú vasoxid), mely ásványt éppen a mélymerülésű tengeralattjárók hajótestének az építésénél használják fel, de épp úgy a SR-71 "Blackbird" (nagy hatótávolságú stratégiai felderítő repülőgép) burkolatánál is. 1976-ban az Associated Press beszámolt arról, hogy a szovjetek bejelentették a vasrészecskék felfedezését, amelyek "nem rozsdásodnak" azokban a mintákban, melyeket egy pilóta nélküli Hold misszió hozott vissza 1970-ben. Olyan vas, amely nem rozsdásodik, a természetben ismeretlen, és jóval meghaladja jelenlegi földi technológiánkat.

12. A Hold eredete

Mielőtt a holdkőzet-elemzések meggyőzően cáfolták volna, az elméletet azt mondta, hogy a Hold nem más, mint egy eonokkal ezelőtt Földről levált nagyobb darab (De ki tudja, honnan?). Egy másik elmélet pedig úgy vélte, hogy a Hold abból az űrpormaradékból keletkezett, amely a Föld kialakulás után megmaradt. A holdkőzet összetételének elemzése ezt az elméletet is megcáfolta.

Egy másik népszerű elmélet szerint a Holdat valahogyan a Föld gravitációs mezeje fogta volna be. De nincs olyan bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az elméletet.

Isaac Asimov megállapította ezzel kapcsolatban: „A Hold túlságosan nagy ahhoz, hogy a Föld be tudná fogni. A befogás esélye és hogy ezáltal a Hold a Föld körül keringjen, túlságosan kicsi ahhoz, hogy egyáltalán ez az elmélet hihető legyen."

13. Hihetetlenül furcsa pálya

A mi Holdunk az egyetlen hold a Naprendszerünkben , melynek állandó, majdnem tökéletes keringési pályája van. Még furcsább, hogy a Hold tömegközéppontja mintegy 2 kilométerrel közelebb van a Földhöz, mint a geometriai középpontja (ez a keringésben ingadozást okozhatna), de ezt az anomáliát kiegyenlíti a Hold nem látható túlsó oldalán, a Földtől legtávolabb egy bizonyos kidudorodás. „Valami” tehát úgy helyezte pályára a Holdat, hogy tökéletesen precíz legyen a keringése a Föld körül!

14. A Hold átmérője

Hogyan lehet megmagyarázni azt a "véletlent", hogy a Hold nem csak megfelelő távolságra van, hanem pont akkora átmérőjű, hogy teljesen eltakarja a Napot a napfogyatkozás alatt? Ismét Isaac Asimov véleménye:

„Nincs csillagászati oka annak, hogy a Hold és a Nap ennyire jól illeszkedik egymáshoz. Az pedig a legkülönlegesebb véletlen, hogy az összes bolygó közül egyedül a Föld van megáldva ezzel a képességgel.”

15. A Hold mint űrhajó

A botrányosnak mondott ’Hold-mint-űrhajó’ elmélet azt mondja – ez az elmélet az összes fent említett kérdéseket megoldaná, ha feltételeznénk, hogy a Hold egy űrhajó -, hogy a Holdat eonokkal ezelőtt más intelligens lények hozták ide. Mert ez az egyetlen elmélet, amelyet az összes adat alátámasztja, és NINCS olyan adatunk a Holdról, amely ennek ellentmondana.

Enigmák - A Hold népe

Amiért soha nem tért vissza a NASA a Holdra

Neil Armstrong UFO-titka

David Icke - Az igazság a Holdról

UFO attack! Filmed by NASA Apollo on Moon

Strange object fly on Moon Apollo 17 archive

Járt ember a Holdon?...

Az igazi Holdraszállás

Titkos UFO Holdbázis - Karl Wolf leleplezése

Buzz Aldrin mesél az Apollo 11 és az UFO találkozásáról

Apollo 20...

Apollo astronaut shocked by UFO flying

Something with the Moon

Giant UFO fleet landing on Moon

 

 

Nemere István - Idegenek vannak a Holdon?

A NASA LRO-val (Lunar Recconnaissance Orbiter) készítet, nagy felbontású Hold térképe

sound by Jbgmusic